You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


MODULY

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA VOĽBY DAŇ ZA PSOV DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATKY ZA HROBY POPLATKY ZA ODPAD SPRÁVA CINTORÍNOV EKONOMIKA

DOWNLOAD DEMOZabezpečujeme školenia a semináre v oblastiach :

ovládanie práce s PC
internet
textové editory
tabuľkové procesory
tvorba prezentácií
bezpečnosť na internete

Voľby


Dátum volieb


Táto možnosť slúži na nastavenie dátumu a času konania volieb a na nastavenie miestností podľa okrskov, kde sa budú volby konať. Tieto údaje sa použijú pri vytváraní voličských zoznamov a pri tlači oznamovacích lístkov.


Prideľovanie okrskov a vytváranie voličských zoznamov


Táto obrazovka slúži na pridelenie okrskov jednotlivým uliciam a vytvoreniu voličských zoznamov.

Program aicky vytvorí zoznam ulíc podľa zaevidovaných trvalých pobytov občanov. Ku každej ulici je možné prideliť číslo volebného okrsku.

 • Tlačítkom Prideľovanie okrskov a aktualizácia zoznamu voličov sa aktualizujú podľa nastavených parametrov voličské zoznamy a ku jednotlivým voličom sa prideľujú čísla okrskov. Voličské zoznamy sa vytvárajú z občanov s trvalým pobytom, ktorí majú ku danému dátumu konania volieb 18 rokov, a ktorí majú slovenské občianstvo a nie sú nesvojprávni. Okrsky sa prideľujú podľa nastavených volieb. Ak je zaškrtnutá voľba prideľovať okrsky podľa ulíc, okrsok sa pridelí podľa ulice, na ktorej má občan trvalý pobyt. Ak je zaškrtnutá voľba prideľovať okrsky podľa už pridelených okrskov, okrsok sa pridelí podľa občana, ktorý má rovnakú adresu ako hľadaná adresa a má vyplnené číslo okrsku. Voľba zrušiť dočasne pozbavených voliť umožní hromadne zrušiť voličom dočasné pozbavenie voliť z minulých nastavení.


 • Tlačítkom Návrat alebo klávesou ESC sa formulár zatvorí.


Voličské zoznamy


Tu sú evidovaní občania, ktorí sú oprávnený voliť v nadchádzajúcich voľbách alebo referende.

Obrazovka sa skladá z dvoch listov:

Na pravom liste je zobrazený zoznam voličov.Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených občanov v tabuľke.
 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu občanov podľa ľubovoľných kritérií.
 • tlačítko volby slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne aicky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • tlačítko Zrušiť pozbavenie slúži na hromadné zrušenie dočasného pozbavenia voliť všetkým voličom
 • Dvojitým kliknutím na vybratého občana alebo kliknutím na uško Volič sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom voličovi.

Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom voličovi.

Je tu možné upravovať okrsky voličov alebo dočasne pozbaviť práva voliť.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Oprav slúži na opravu čísla okrsku u voliča
 • tlačítko Pozbav voliť slúži na dočasné pozbavenie voliť občana
 • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch
 • tlačítko slúži na vytlačenie tlačových formulárov ako je zoznam, alebo oznámenie ku vybratému občanovi. Zoznamy sa dajú definovať podľa požiadaviek obce/mesta a podľa verzie programu v Údržbe,Nastaveniach, Definícii textov tlačových zostáv.
 • Tlačítko Návrat alebo klávesa ESC umožní opustiť formulár.


Program umožňuje aj štatistický prehľad o počte voličov celkovo a v jednotlivých okrskoch a o počte voličov dočasne pozbavených voliť.