You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


MODULY

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA VOĽBY DAŇ ZA PSOV DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATKY ZA HROBY POPLATKY ZA ODPAD SPRÁVA CINTORÍNOV EKONOMIKA

DOWNLOAD DEMOZabezpečujeme školenia a semináre v oblastiach :

ovládanie práce s PC
internet
textové editory
tabuľkové procesory
tvorba prezentácií
bezpečnosť na internete

Ekonomika

1. Adresár

Adresár slúži na evidenciu firiem alebo fyzických osôb.

Zoznam je vytriedený podľa poľa zobrazenom v poli T R I E D E N I E nad zoznamom. Vpisovaním hodnoty do poľa ... hľadaj podľa... sa v adresári vyhľadáva postupným približovaním ku hľadanému záznamu.
  • Tlačítkom OPRAV/DOPLŇ sa prejde do detailného zobrazenia vybratého riadku, kde sa môže zadať nový záznam do adresára alebo opravovať vybratý záznam.  • Tlačítkom Vymazávanie sa zruší záznam, na ktorom je nastavený ukazovateľ.


2. Evidencia došlej a vyšlej pošty

Pomocou tohto formulára sa eviduje došlá a vyšlá pošta.U každej poštovej zásielky je možné evidovať tieto údaje : evidenčné èíslo, dátum prijatia/odoslania, typ pošty (obyčajná, doporučená, do vlastných rúk...), adresa odosielateľa resp. adresáta, vec, dátum vybavenia, spôsob vybavenia a poznámka.3. Evidencia majetku

Tento modul slúži na na evidenciu hmotného a nehmotného majetku, výpočet účtovných a daňových odpisov za jednotlivé roky odpisovania a tlač inventárnych kariet, odpisov a knihy majetku.