You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


MODULY

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA VOĽBY DAŇ ZA PSOV DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATKY ZA HROBY POPLATKY ZA ODPAD SPRÁVA CINTORÍNOV EKONOMIKA

DOWNLOAD DEMOZabezpečujeme školenia a semináre v oblastiach :

ovládanie práce s PC
internet
textové editory
tabuľkové procesory
tvorba prezentácií
bezpečnosť na internete

OK-soft

Dobrý deň, prichádzame ku Vám s ponukou najnovšieho programového vybavenia pre EVIDENCIU OBYVATEĽOV, DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ, POPLATKY ZA ODPAD, DANE ZA PSOV, POPLATKY ZA CINTORÍN, SPRÁVU CINTORÍNOV, EKONOMIKU a vytváranie a tlač VOLEBNÝCH ZOZNAMOV a oznamovacích lístkov. Program je vytvorený a aktualizovaný podľa aktuálne platnej legislatívy SR a pracuje pod operačnými systémami Windows všetkých dostupných verzií. Programové vybavenie uľahčí a zefektívni Vašu prácu spojenú s agendou mesta/obce.


KONIEC RUČNÉMU VYPISOVANIU TLAČÍV

Program dokáže tlačiť najrôznejšie tlačové zoznamy a pre každého obyvateľa naviac prihlasovací a odhlasovací lístok, oznámenie zmeny pobytu, hlásenie o sťahovaní pre ŠÚSR, oznamovacie lístky pre voličov, volebné zoznamy a iné v rámci platnej legislatívy a predpisov. Keďže program je vytvorený pod MS Windows, dokáže spolupracovať s každou tlačiarňou, ktorá je v systéme nainštalovaná.


Uchovanie pôvodných údajov:

  • možnosť prenosu údajov z Vášho doterajšieho programového vybavenia do nového